Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2020

3095 6e7f 300

lordmeowdemort:

mildlyinteresting-blog:

https://ift.tt/2vIOtP0 “world map for fishes”

Reblogging this for my merfolk followers

Reposted fromFlau Flau viakovl kovl
0369 b549 300
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
3001 7d19 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viaikari ikari
2511 69e0 300
Björk, photographer unknown
Reposted fromstonerr stonerr vialordofdragonss lordofdragonss
9739 8322 300
Reposted fromkimik kimik vialordofdragonss lordofdragonss
Reposted fromFlau Flau viaSoulPL SoulPL
8684 9517 300
Reposted fromsavatage savatage viaravenheart ravenheart
5277 273c 300
Reposted fromerq erq viaSoulPL SoulPL
2240 156e 300
"Czyli to wszystko tak na serio...? Przyszło nam żyć w świecie, w którym HBO wycofało film ,,Przeminęło z wiatrem", radni w Minneapolis głosują za zlikwidowaniem policji, firma ,,Lego" wycofała promocję zestawów klocków z policjantami, a przećpanego patologicznego bandytę, skazanego za napad na ciężarną kobietę i terroryzowanie jej poprzez przystawienie jej spluwy do brzucha, w którym nosiła dziecko - chowa się z najwyższymi honorami w złotej trumnie, z jego portretem jako anioła ze skrzydłami i aureolą, w oprawie o jakiej nie mógł marzyć na przykład ani jeden żołnierz polskiego Podziemia Antykomunistycznego - a wszystko przez brutalną i tragiczną w konsekwencjach interwencję jednego gliniarza.
Weź sobie przeczytaj tak na zimno to co wyżej napisałem i spróbuj przekonać samego siebie, ale tak szczerze, że świat w XXI wieku ma mniejszego pierdolca niż statystyczny pacjent z oddziału bez klamek".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0413 9dc2
Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
0417 9c2a 300
Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
2171 36d0 300
Reposted fromZircon Zircon viappiotrus ppiotrus
4033 263b 300
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viappiotrus ppiotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...